Skip to Content

سردار نقدی:


رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج سازندگی آمادگی دارد تا 50 هزار بسیجی را برای تثبیت مناطق آلوده از طریق مالچ پاشی و کشت نهال و حل مشکل ریزگردهای خوزستان وارد عمل کند.

به گزارش نسیم صادق، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به بروز پدیده ریزگردها در برخی استان های کشور اظهار داشت: بسیج سازندگی آمادگی دارد تا 50 هزار بسیجی را برای تثبیت مناطق آلوده و حل مشکل ریزگردهای خوزستان وارد عمل کند.

وی افزود: بر اساس گزارش هایی که بسیج خوزستان از اداره منابع طبیعی و مقامات مسئول استان و همچنین سازمان محیط زیست خوزستان کسب کرده منشأ این آلودگی بعضی از مناطق جنوب شرقی خوزستان است که باید با مالچ پاشی و کشت نهال تثبیت شود.

سردار نقدی ادامه داد: در صورتی که مناطق آلوده تثبیت شوند نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی خواهد داشت؛ هر چند که بعضی از آلودگی ها منشأ خارجی دارد ولی بخش زیادی از مشکل این روزها مربوط به همین مناطق است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در صورتی که دستگاه های مسئول، نهال لازم و همچنین مالچ و دستگاه های مالچ پاش را در اختیار قرار دهند می توان طی یک عملیات گسترده مردمی این مشکل را تا حد زیادی مهار کرد. 

منبع: دانا

انتهای پیام/س

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.