Skip to Content

امام جمعه اشکذر تاکید کرد


امام جمعه اشکذر پیام دیگر این حضور حماسی را متوجه دستگاه دیپلماسی کشور دانست و تاکید کرد: مسئولین دستگاه دیپلماسی در این مذاکرات بر مواظعی که از سوی مقام معظم رهبری بیان می شود، تاکید داشته باشند، با لبخند و اخم دشمن از هدف خود دور نشده و حافظ عزت و اقدتدار نظام باشند.

به گزارش خبرنگار نسیم صادق، امام جمعه اشکذر در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به کلامی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) اظهار داشت: هرکسی از شما در دنیا برای آخرت خود کاری انجام دهد و تا جوان و زنده هستید برای آخرت خود کاری انجام دهید که بعد از این دنیا یا به بهشت وارد می شوید و یا به جهنم.

"حجت الاسلام والمسلمین طالبیان" امام جمعه اشکذر در نقل دیگری از پیامبر اکرم (ص) در توصیف چگونگی کیفیت بهشت و جهنم گفت: اگر به بهشتیان بگویند که به اندازه ریگ های بیابان در جهنم خواهید بود خوشحال می شوند و اگر به بهشتیان بگویند به همین اندازه در بهشت باقی خواهید ماند، ناراحت می شوند.

وی در ادامه به خلق حماسه مردم در روز 22 بهمن اشاره کرد و ضمن تشکر از این حضور حماسی گفت: این حضور دارای پیام هایی برای مسئولین داخلی و دشمنان خارجی داشت.

حجت الاسلام طالبیان پیام ملت ایران به دشمنان خارجی را اینگونه عنوان کرد: مردم با حضور خود نشان دادند که هرچند دشمنان هر روز نسبت به تحدید ها و توهین ها و تحریم های خود می افزاید، ما دست از ارزش ها و آرمان های خود بر نخواهیم داشت.

وی افزود: پیام این راهپیمایی به مسئولین داخلی این است که مسئولین همانطور در لفظ و گفتار از این حضور قدردانی می کنید در عمل و کردار نیز ق مردم را ادا کنید.

امام جمعه اشکذر ادامه داد: پیام این حضور با شکوه این بود که همانطور که مردم در مقابل دشمن می ایستند، دولت مردان نیز در تمام جایگاه ها عزت و احترام ملت را حفظ کنند.

پیام حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به دستگاه دیپلماسی حفظ عزت و اقتدار نظام است

وی پیام دیگر این حضور حماسی را متوجه دستگاه دیپلماسی کشور دانست و تاکید کرد: مسئولین دستگاه دیپلماسی در این مذاکرات بر مواظعی که از سوی مقام معظم رهبری بیان می شود، تاکید داشته باشند، با لبخند و اخم دشمن از هدف خود دور نشده و حافظ عزت و اقدتدار نظام باشند.

وی به صحبت های اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اگر بتواند توافقی صورت بگیرد، باید تمام تحریم ها برداشته شود، توافق در یک مرحله صورت گیرد و با متنی شفاف و روشن انجام شود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.