Skip to Content

محتوا با برچسب آلزایمر.

«ظریف» دیگر بلند نمی خندد/ چرخ «سانتریفیوژها» با چرخ زندگی مردم نمی چرخد و دولتی که دچار #آلزایمر شده است
تمام دست آورد دولت یازدهم در روزهای پایانی
«ظریف» دیگر بلند نمی خندد/ چرخ «سانتریفیوژها» با چرخ زندگی مردم نمی چرخد و دولتی که دچار #آلزایمر شده است
امروز بعد از گذشت چهار سال از روی کار آمدن یازدهم، خبری از گشایش اقتصادی نیست، دیگر در رسانه ها تصاویر عراقچی و تخت روانچی که هر روز در رسانه ملی از برجام تمام قد دفاع می کردند به چشم نمی خورد- انگار ناپدید شده اند!، ظریف دیگر بلند نمی خندد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آلزایمر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آلزایمر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد