Skip to Content

محتوا با برچسب ابلاغیه 19 ماده ای.

ضرورت ورود مجلس به مبحث ابلاغیه 19 ماده ای دولت/ ابلاغیه 19 ماده ای،باسازوکار شورای اطلاع‌رسانی مغایرت دارد
مدیرکل سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد مطرح کرد
ضرورت ورود مجلس به مبحث ابلاغیه 19 ماده ای دولت/ ابلاغیه 19 ماده ای،باسازوکار شورای اطلاع‌رسانی مغایرت دارد
مدیرکل سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد گفت:علی‌رغم اظهارات برخی دوستان در وزارت کشور که این لایحه را همان شورای اطلاع‌رسانی دانسته‌اند باید گفت شورای اطلاع‌رسانی سازوکار مشخص و اعضای معینی دارد و با توجه به برخی بندهای ابلاغیه، این بخشنامه با سازوکار...
اولین گام ابلاغیه 19 ماده‌ای، اطلاع‌رسانی پیرامون کم وکیف همین ابلاغیه است!
اولین گام ابلاغیه 19 ماده‌ای، اطلاع‌رسانی پیرامون کم وکیف همین ابلاغیه است!
دولت محترم که نام آن را اطلاع‌رسانی گذاشته، خوب است در اولین گام پیرامون واقعیت‌های همین ابلاغیه به مردم اطلاع‌رسانی کند و شفاف کند که قرار است چه اتفاقی صورت گیرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ابلاغیه 19 ماده ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ابلاغیه 19 ماده ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ابلاغیه 19 ماده ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد