Skip to Content

محتوا با برچسب اختلاس 8000میلیاردی.

دریافت 800 میلیارد تومان وام تنها با سه فقره برگ چک/اگر فساد را در بوق کرنا نکنیم به آن رسیدگی می شود؟
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس؛
دریافت 800 میلیارد تومان وام تنها با سه فقره برگ چک/اگر فساد را در بوق کرنا نکنیم به آن رسیدگی می شود؟
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره جزئیات تخلف صورت گرفته یکی از اشخاص در صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: یکی از افرادی که در این تخلف سهم بسزایی داشته است آمده و بدون تسلیم وثیقه و با ازائه سه فقره چک بانکی 800 میلیارد تومن وام...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اختلاس 8000میلیاردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اختلاس 8000میلیاردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اختلاس 8000میلیاردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد