Skip to Content

محتوا با برچسب اختلاس 8000 میلیاردی.

از اختلاس 8000 میلیاردی تا شلاق‌های 30 هزار تومانی
دولتی با ادعای گزاف پاکدستی؛
از اختلاس 8000 میلیاردی تا شلاق‌های 30 هزار تومانی
سکوت و اهمال دولت در برخورد با عاملین فساد 8000 میلیاردی در حالی است که در هفته های گذشته دانش آموزان کرمانی برای عدم توانایی پرداخت شهریه 30 هزار تومانی با شلاق پذیرایی شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اختلاس 8000 میلیاردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اختلاس 8000 میلیاردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اختلاس 8000 میلیاردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد