Skip to Content

محتوا با برچسب استقبال از روحانی.

تصاویر1/استقبال از روحانی در یزد و حرفهایی که نوشته شد
تصاویر1/استقبال از روحانی در یزد و حرفهایی که نوشته شد
مردم یزد با در دست داشتن پلاکاردها در میدان امیرچخماق خواستار شنیده شدن حرفشان بودند.
پلاکاردهای جالب مردم قم که هزار حرف گفتنی برای «روحانی» داشت
گزارش خواندنی از حواشی سفر روحانی به قم
پلاکاردهای جالب مردم قم که هزار حرف گفتنی برای «روحانی» داشت
هر چند که استقبال و حمایت مردم از مجموعه دولت موجب استحکام و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود اما برآیند عملکرد و رفتارهای دولتمردان را می توان در واکنش مردم و استقبال کنندگان ملاحظه نمود!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استقبال از روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استقبال از روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب استقبال از روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد