Skip to Content

محتوا با برچسب توزع کتب انحرافی.

«کتب انحرافی» در برخی مدارس کشور توزیع شد!
خیز فتنه گران برای تسخیر اذهان؛
«کتب انحرافی» در برخی مدارس کشور توزیع شد!
یک موسسه با پوشش امور خیریه حامی فتنه 88 در اقدامی عجیب کتاب های مربوط به برخی از فرقه های انحرافی را در کتابخانه های مدارس برخی از نقاط کشور توزیع کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب توزع کتب انحرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توزع کتب انحرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب توزع کتب انحرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد