Skip to Content

محتوا با برچسب حکم مهدی هاشمی.

سکوت معنادار معترضین به «حکم‌ رحیمی»؛ در برابر «حکم هاشمی»/ضرورت تجدید نظردر حکم«هاشمی»
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه یزد تشریح کرد
سکوت معنادار معترضین به «حکم‌ رحیمی»؛ در برابر «حکم هاشمی»/ضرورت تجدید نظردر حکم«هاشمی»
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه یزد با اشاره به حکم مهدی هاشمی گفت: آن عده ای که بعد از مجرم شناخته شدن رحیمی بحث انتصاب او به دولت را در بوق و کرنا کردند چرا سکوت کرده اند؟ این حق جویان چرا نمی گویند که مهدی هاشمی در کدام دولت و به واسطه ی چه کسانی مهدی...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حکم مهدی هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حکم مهدی هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حکم مهدی هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد