Skip to Content

محتوا با برچسب رئیس جمهور ونزوئلا.

تجلیل ازمواضع شجاعانه ونزوئلاعلیه رژیم‌صهیونیستی /کاهش قیمت نفت حرکت سیاسی و غیراقتصادی است
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور ونزوئلا:
تجلیل ازمواضع شجاعانه ونزوئلاعلیه رژیم‌صهیونیستی /کاهش قیمت نفت حرکت سیاسی و غیراقتصادی است
رهبر انقلاب افزودند: رژیم صهیونیستی در دنیا و بخصوص در میان ملت‌های منطقه ما، کاملاً منفور است و مواضع شجاعانه شما علیه این رژیم، دوستان زیادی برای شما در بین ملت‌ها پدید خواهد آورد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس جمهور ونزوئلا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس جمهور ونزوئلا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس جمهور ونزوئلا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد