Skip to Content

محتوا با برچسب روحانی در جمع مدیران بانک ها.

تورم 40درصدی نتیجه مسکن مهر/ ناچاریم این پروژه را تکمیل کنیم/ کاهش تورم در تاریخ ایران بی نظیر است
روحانی در جمع مدیران بانک ها:
تورم 40درصدی نتیجه مسکن مهر/ ناچاریم این پروژه را تکمیل کنیم/ کاهش تورم در تاریخ ایران بی نظیر است
رئیس جمهور در جمع مدیران بانک ها با بیان اینکه مسکن مهر موجب تورم 40 درصدی شد، گفت: برای مسکن مهر، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روحانی در جمع مدیران بانک ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روحانی در جمع مدیران بانک ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روحانی در جمع مدیران بانک ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد