Skip to Content

محتوا با برچسب زمانی برای خندیدن.

مسابقه «زمانی برای خندیدن» اولین تجربه استندآپ کمدی ام بود/اول شوم جایزه ام را به خیریه می دهم +فیلم و تصاویر
هنرمند و کمدین همیشه خندان یزدی:
مسابقه «زمانی برای خندیدن» اولین تجربه استندآپ کمدی ام بود/اول شوم جایزه ام را به خیریه می دهم +فیلم و تصاویر
هنرمند یزدی گفت: تا قبل از برنامه زمانی برای خندیدن تجربه ای در اجرای استندآپ کمدی نداشتم؛ تجربه اول من بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زمانی برای خندیدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زمانی برای خندیدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زمانی برای خندیدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد