نمایش محتوا - نسیم صادق
Skip to Content

محتوا با برچسب زنگنه.

بگومگوهای دولتی‌ها؛ زنگنه-نعمت زاده
بگومگوهای دولتی‌ها؛ زنگنه-نعمت زاده
دی‌ ماه سال گذشته زنگنه از تریبون مجلس علیه نعمت‌زاده موضع‌گیری کرد! وی با انتقاد از دخالت‌های وزیر صنعت در حوزه مسائل پتروشیمی و با تأکید بر اینکه نعمت‌زاده مسؤولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم.
از ایرادات فاحش و بزرگ تا نکبت‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
نمایندگان مردم درباره IPC می گویند؛
از ایرادات فاحش و بزرگ تا نکبت‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
نمایندگان خانه ملت نیز با ورود به نوع از قواره‌های جدید نفتی انتقادات و ایرادات فاحش فراوانی را به آن گرفته‌اند که در این میان نمایندگان مردم خوزستان که اکثراً عضو کمیسیون انرژی هستند نیز به این نوع قراردادها انتقاد داشته و دارند.
باور کنید کرسنت را زنگنه آورد
باور کنید کرسنت را زنگنه آورد
تعجبی ندارد اگر زنگنه بعد از دوران وزارتش بگوید کرسنت را هم خدا آورد! و پرونده کرسنت به همین طریق مختومه اعلام شود همانگونه که فتح الفتوح دولت راستگویان به خدا حواله شد و اکنون دولتمردان به فکر برجام 2 افتاده اند!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زنگنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد