Skip to Content

محتوا با برچسب سردار شهبد الله دادی.

ژنرال«الله‌دادی»تیتر یک روزنامه‌های اسرائیل/ سلامی: صهیونیست‌ها صاعقه‌های کوبنده را درعمل خواهنددید +عکس
ژنرال«الله‌دادی»تیتر یک روزنامه‌های اسرائیل/ سلامی: صهیونیست‌ها صاعقه‌های کوبنده را درعمل خواهنددید +عکس
به دنبال تایید رسمی خبر شهادت این سردار ایرانی در گلوله بارانِ «قنیطره»، رو روزنامه پرمخاطب صهیونیستی، اقدام به درج عکس و مطالبی درباره این شهید نمودند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سردار شهبد الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سردار شهبد الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سردار شهبد الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد