Skip to Content

محتوا با برچسب سعدالله وطن خواه.

راه‌اندازی پرواز خارجی به مقصد دبی در فرودگاه یزد
گزارش/
راه‌اندازی پرواز خارجی به مقصد دبی در فرودگاه یزد
افزایش پنج برابری گردشگران خارجی، استان را به یکی از مقاصد اصلی این گردشگران تبدیل کرده، اما جای تاسف است که هیچ پرواز خارجی مستقیمی ‌در فرودگاه شهید صدوقی یزد نشست و برخاست نمی‌کند...
اضافه شدن 3پرواز فوق العاده یزد - تهران
مدیرکل فرودگاه های استان یزد خبر داد
اضافه شدن 3پرواز فوق العاده یزد - تهران
مدیرکل فرودگاه های استان یزد گفت: از این هفته سه پرواز فوق العاده برای تهران در فرودگاه شهید صدوقی یزد برقرار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سعدالله وطن خواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سعدالله وطن خواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سعدالله وطن خواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد