Skip to Content

محتوا با برچسب سفر روحانی به قم.

پلاکاردهای جالب مردم قم که هزار حرف گفتنی برای «روحانی» داشت
گزارش خواندنی از حواشی سفر روحانی به قم
پلاکاردهای جالب مردم قم که هزار حرف گفتنی برای «روحانی» داشت
هر چند که استقبال و حمایت مردم از مجموعه دولت موجب استحکام و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود اما برآیند عملکرد و رفتارهای دولتمردان را می توان در واکنش مردم و استقبال کنندگان ملاحظه نمود!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سفر روحانی به قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سفر روحانی به قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سفر روحانی به قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد