Skip to Content

محتوا با برچسب سیزده به در.

یزدی‌ها «سیزده‌به‌در» بارانی را تجربه خواهند کرد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد مطرح کرد
یزدی‌ها «سیزده‌به‌در» بارانی را تجربه خواهند کرد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد گفت: در روزهای 12 و 13 فروردین باید منتظر بارش های رگباری در استان باشیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سیزده به در.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سیزده به در.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سیزده به در.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد