Skip to Content

محتوا با برچسب شلاق های 30 هزار تومانی.

از اختلاس 8000 میلیاردی تا شلاق‌های 30 هزار تومانی
دولتی با ادعای گزاف پاکدستی؛
از اختلاس 8000 میلیاردی تا شلاق‌های 30 هزار تومانی
سکوت و اهمال دولت در برخورد با عاملین فساد 8000 میلیاردی در حالی است که در هفته های گذشته دانش آموزان کرمانی برای عدم توانایی پرداخت شهریه 30 هزار تومانی با شلاق پذیرایی شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شلاق های 30 هزار تومانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شلاق های 30 هزار تومانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شلاق های 30 هزار تومانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد