Skip to Content

محتوا با برچسب صدرآباد.

تشنگی مردم صدرآباد ندوشن و منبع سوراخ! +تصاویر
در روزگاری که مسئولین از خشکسالی می نالند
تشنگی مردم صدرآباد ندوشن و منبع سوراخ! +تصاویر
در روزگاری که مسئولین حرف از خشکسالی و صرفه جویی می زنند آب شرب روستای صدرآباد به دلیل فرسودگی منبع هدر می رود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صدرآباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صدرآباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صدرآباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد