Skip to Content

محتوا با برچسب طرح فولاد یزد یک.

دادخواهی روحانیون و معتمدین از امام جمعه اشکذر در اعتراض به طرح «فولاد یزد یک»
پس از امضای طومار توسط مردم اشکذر؛
دادخواهی روحانیون و معتمدین از امام جمعه اشکذر در اعتراض به طرح «فولاد یزد یک»
نشست ائمه جمعه و جماعات و شورای شهر اشکذر به عنوان نمایندگان مردم با امام جمعه این شهر یکی از جدی ترین نشست های تشکیل شده در مخالفت با طرح توسعه فولاد یزد یک بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح فولاد یزد یک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح فولاد یزد یک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح فولاد یزد یک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد