Skip to Content

محتوا با برچسب فضا.

پای پیتزا به فضا هم باز شد
پای پیتزا به فضا هم باز شد
سال گذشته ناسا خبر برنامه ساخت غذا توسط چاپگرهای سه‌بعدی در فضا را اعلام کرد و هم اکنون اولین نمونه این غذا در فضا پخته شد.
تصاویری که شما را وادار به تفکر می‌کند
و آنچه در آسمان و زمین است همه ملک اوست
تصاویری که شما را وادار به تفکر می‌کند
زمین تنها خانه‌ای است که می‌توانیم در آن زندگی کنیم و تنها جهانی ایست که به زندگی پناه داده است، حداقل در آینده‌ی نزدیک نسل انسان نخواهد توانست به جای دیگری مهاجرت کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فضا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فضا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فضا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد