Skip to Content

محتوا با برچسب محمدرضا رحیمی.

«زارع زاده» خواستار انتشار فوری اسامی نمایندگان خاطی «پرونده رحیمی» در رسانه های کشور شد+متن بیانیه
در پی اتهام زنی برخی رسانه های محفلی به نمایندگان استان یزد
«زارع زاده» خواستار انتشار فوری اسامی نمایندگان خاطی «پرونده رحیمی» در رسانه های کشور شد+متن بیانیه
نماینده 5 شهر استان یزد جریان سازی رسانه هایی محفلی که بعضا از مراکز دولتی هدایت می شوند را نوعی فرافکنی و فریب افکار عمومی در رسیدن به مقاصد جناحی دانست و گفت: ملت ایران با انتشار اسامی نمایندگان خاطی در آینده ای نزدیک به واقعیت های موجود و ماهیت...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمدرضا رحیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمدرضا رحیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمدرضا رحیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد