Skip to Content

محتوا با برچسب مدیرکل استانداری.

حرمت عدد و رقم را پاس داریم
حرمت عدد و رقم را پاس داریم
مردم بیش از شنیدن آمار و گزارش‌های اتوکشیده، به خدمت‌رسانی در عرصه عمل نیاز دارند و در صورت پی بردن به آثار عینی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان در دستگاه‌های دولتی، حتی بدون ارائه آمار و گزارش هم، صمیمانه قدردان آنان خواهند بود؛ در غیر این صورت...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل استانداری.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل استانداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرکل استانداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد