Skip to Content

محتوا با برچسب مناظره های زنده تلویزیونی.

روحانی شهامت حضور در مناظره‌های زنده تلویزیونی را دارد؟
تخم مرغی در سبد روحانی باقی نمانده است
روحانی شهامت حضور در مناظره‌های زنده تلویزیونی را دارد؟
ترس دولت از عدم توان پاسخگویی روحانی به انتقادات وارده به عملکرد چهار ساله وی و دولتش مهم ترین دلیل ترس وی از حظور در مناظرات انتخاباتی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مناظره های زنده تلویزیونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مناظره های زنده تلویزیونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مناظره های زنده تلویزیونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد