Skip to Content

محتوا با برچسب وبلاگ علمدار عشق.

سبک زندگی امام رضا(ع)
یادداشت وبلاگی؛
سبک زندگی امام رضا(ع)
آن بزرگوار به ما فرموده بود اگر بالای سرتان ایستادم و شما به غذا خوردن مشغول بودید برنخیزید تا غذایتان تمام شود. به همین جهت بسیار اتفاق می افتاد که امام ما را صدا می کرد، و در پاسخ او می گفتند به غذا خوردن مشغولند و آن حضرت می فرمود: بگذارید غذایشان...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وبلاگ علمدار عشق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وبلاگ علمدار عشق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وبلاگ علمدار عشق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد