Skip to Content

محتوا با برچسب کارخانجات تولیدی تهران.

"کارخانجات تولیدی تهران" هم تعطیل شد/۳۰۰ کارگر خانه‌نشین شدند
همزمان با تشدید مشکلات تولید در سال های اخیر یکی از کارخانجات قدیمی حوزه چرم مصنوعی هم با ۳۰۰ کارگر تعطیل شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارخانجات تولیدی تهران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارخانجات تولیدی تهران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارخانجات تولیدی تهران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد