Skip to Content

محتوا با برچسب گردکوه.

غیبت یک‌هفته‌ای ۴۰ دانش‌آموز «گرده‌کوه»
وقتی پای مشارکت می‌لنگد!
غیبت یک‌هفته‌ای ۴۰ دانش‌آموز «گرده‌کوه»
در حالی که یک هفته از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، دانش‌آموزان دوره اول متوسطه روستای گرده‌کوه که جمعیت آنها به بیش از ۵۰ نفر می‌رسد، هنوز بوی مهر را استشمام نکرده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گردکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گردکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گردکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد