Skip to Content

رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه کشور در مصاحبه با نسیم صادق:


آیت الله دین پرور با بیان این که نهج البلاغه عصاره اندیشه ها و افکار الهی امام علی (ع) است، گفت: ریشه درمان بسیاری از دردهای کنونی بشر چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل اقتصادی در نهج البلاغه نهفته است.

رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه کشور در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق،  با بیان این که نهج البلاغه یکی از سندهای مهم و معتبر بر علم بی پایان امام علی (ع) است، گفت: با توجه به نقش موثری که این کتاب در ترویج اندیشه های و افکار اسلامی و فرهنگ  ناب محمدی دارد در سال های اخیر در زمینه آشتی دادن عموم مردم با این کتاب فعالیت های مهمی در مراکزآموزشی، مدارس و خانواده ها صورت گرفته است.

"حضرت آیت الله دین پرور" رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه کشور با بیان این که نهج البلاغه و کلام شیوای امیر المومنین(ع)که درمان تمامی دردها و آلام بشری است باید مانند یک خون در رگ های جامعه جریان پیدا کند، گفت: برای این که نهج البلاغه در میان قشر فرهیخته نفوذ کند نیازمند پژوهش های عمقی بوده که این پژوهش در مرکز پژوهشی و آموزشی نهج البلاغه انجام شده است.

مسؤول بنیاد بین المللی نهج االبلاغه با بیان این که بیش از 150 کتاب و وپژوهش در زمینه نهج ابلاغه در این مرکز توسط پژوهشگران انجام شده است، گفت: بیشتر این پژوهش های انجام شده برای استفاده تمام بشریت و موج جهانی سازی نهج البلاغه به زبان های مختلف ترجمه شده است.

وی با بیان این که نهج البلاغه عصاره اندیشه ها و افکار الهی امام علی (ع) است، گفت: ریشه درمان بسیاری از دردهای کنونی بشر چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل اقتصادی در نهج البلاغه نهفته است.

حضرت آیت الله دین پرور با اشاره به این که امروزه در هر خانه ای یک جلد از نهج البلاغه وجود دارد، ادامه داد: فراگیری آموزه های نهج البلاغه امروز نه تنها امری خوب بلکه ضروری بودهو از نان شب هم واجب تر است.

وی با بیان این که باید فرهنگ عمل به رهنمودهای نهج البلاغه را در جامعه نهادینه کنیم، یادآور شد: اگر مردم به نهج البلاغه عمل کنند می توانند بسیاری از گرفتاری های خود را برطرف کنند زیرا بسیاری از گرفتاری های بشر ریشه در منفعت پرستی، غفلت و متابعت از هوای نفس دارد که اگر انسان این نفس پرستی خود را کنار بگذارد می تواند به سعادت دست یابد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.