Skip to Content

فرماندار اشکذر در مصاحبه با نسیم صادق خبر داد:


"شاه حسینی" فرماندار اشکذر با بیان اینکه برای راه اندازی مرکز دیالیز شهرستان به یک مکان مناسب نیازمند بودیم، گفت: با همکاری یک خیر رضوانشهری مقرر شد تا ساختمان این مرکز در زمینی به مساحت 420 متر احداث می شود.

فرماندار اشکذر در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، با اشاره به جلسه ملاقات دو ماه گدشته خود با وزیر بهداشت بابت پیگیری ساخت بیمارستان اشکذر اظهار داشت: در طی این ملاقات با مساعدت وزیر یک دستگاه دیالیز به شهرستان اشکذر اهدا شد.

"شاه حسینی" فرماندار اشکذر با بیان اینکه برای راه اندازی مرکز دیالیز شهرستان به یک مکان مناسب نیازمند بودیم، گفت: با همکاری یک خیر رضوانشهری مقرر شد تا ساختمان این مرکز در زمینی به مساحت 420 متر احداث می شود.

وی افزود: خیر رضوانشهری خود نیز جزو بیماران دیالیزی بوده و به امید خدا در آینده نزدیک این مرکز در رضوانشهر احداث خواهد شد.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.