Skip to Content

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اشکذر


مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) اشکذر افزود: حامیان خیر طرح اکرام در 11 ماهه گذشته یک میلیارد و سیصد میلیون ریال به ایتام تحت پوشش کمیته امداد اشکذر کمک کردند که شامل کمک‌های نقدی و غیرنقدی است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اشکذر در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، با بیان اینکه خیرین و افراد نیکوکار در امدادرسانی به افراد کم‌توان و بی‌بضاعت جامعه بازوان قدرتمندی محسوب می‌شوند اظهار داشت: حامیان در همه مناسبت‌ها در طول سال به کمک ایتام و جامعه نیازمند می‌پردازند و امسال نیزطبق سنوات گذشته در این عرصه پیشقدم بوده اند.

"یدالله مروتی" مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) اشکذر افزود: حامیان خیر طرح اکرام در 11 ماهه گذشته یک میلیارد و سیصد میلیون ریال به ایتام تحت پوشش کمیته امداد اشکذر کمک کردند که شامل کمک‌های نقدی و غیرنقدی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 522 حامی خیر و نوع‌ دوست از 100 یتیم در این شهرستان حمایت می‌کنند.

مروتی در ادامه به مساعدت بخشدار اشکذر در ساخت منزل محرومین اشاره کرد و گفت: طی دیداری که با خانواده چند از محرومین تحت پوشش این کمیته انجام شد، "اشرف" بخشدار اشکذر کمک هزینه ساخت و تکمیل منزل تعدادی از محرومین را تقبل کرد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.