Skip to Content

وقتی اطلاع رسانی از درجه اهمیت ساقط می شود


شهر اشکذر با جمعیت قریب به 20 هزار نفری خود و با توجه به فاصله 20 کیلومتری از شهر یزد ازین قاعده مستثنی بوده و روزنامه های صبح کشور در اختیار مردم قرار نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار نسیم صادق، اهمیت اطلاع رسانی امروزه بر کسی پوشیده نیست. انتشار اخبار و، وقایع روز در کنار تبیین و تحلیل مسائل کشور ازجمله مباحثی است که مطبوعات به آن می پردازند. بالا بردن آگاهی جامعه و رساندن سطح فکری مردم در مرتبه فهم عمیق مسائل می تواند جامعه را در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی خود یاری رساند.

امروزه رسانه به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی مورد استفاده بنگاه های خبری قرار گرفته و باز شدن پای فضای مجازی به این عرصه راه را برای این مراکز هموار کرده است. در این بین هرچند فضای مجازی توانسته بخش اعظمی فضای رسانه ای را به خود اختصاص دهد اما در جوامع کم تر توسعه یافته و کوچک به لحاظ بافت جمعیتی هنوز روزنامه به عنوان یک رسانه پرطرفدار نقش ایفا می کند.

«اخبار» اولین روزنامه ایرانی بود که در زمان محمدشاه قاجار به همت میرزا صالح شیرازی، بعد از سفر به انگلیس پدید آمد. وی چاپخانه ای خرید و فنون ساخت و استفاده از مرکب را فرا گرفت و روزنامه خود را تاسیس و گسترش داد. پس از او امیر کبیر و دیگران بیش از پنجاه روزنامه را در داخل و خارج کشور نشر دادند.

مردم کوچه و بازار، کسبه و به مفهوم روشن تر جامعه قدیم هنوز ارتباط کاملی با رسانه های مجازی برقرار نکرده و به شیوه سنتی از طریق مراجعه به دکه های روزنامه فروشی و مرور اخبار صفحات اول روزنامه های صبح کشور از وقایع روز مطلع می شوند.

شهر اشکذر با جمعیت قریب به 20 هزار نفری خود و با توجه به فاصله 22 کیلومتری از شهر یزد ازین قاعده مستثنی بوده و روزنامه های صبح کشور در اختیار مردم قرار نمی گیرد. با نگاهی به گذشته نشریات محلی مکتوب در این شهر می توان به اقبال عمومی نسبت به استفاده از نشریات پی برد اما توجهی به این مهم نشده و سهم مردم اشکذر از رسانه تنها محدود به دو نشریه داخلی است که هر ماه یکبار منتشر می شود.

«مهدی جعفری نسب» که می توان از وی به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه مطبوعات در اشکذر یاد کرد، در یادداشتی در خصوص تاریخچه مطبوعات در این منطقه اینطور گفته است که: « مطبوعات محلی چون دیگر امور فرهنگی کم رمق اند، آنقدر کم رمق که نزدیک به نبودن و این یکی دو تا هم که هستند و نفسی می کشند اگر کسی به دادشان نرسد با قدم های لرزانی که دارند عمر طولانی برایشان منصور نیست.»

با نگاهی اجمالی به نشریات چاپ شده در اشکذر اهم از فصل نامه و ماهنامه تا نشریات مختلفی که گاه و بیگاه در شکل و قواره های مختلف و حجم و اندازه های متفاوت از یک ورقی و دو ورقی تا پر حجم و پر صفحه به صورت های چاپی، کپی و غیره ذلک با مجوز و بی مجوز در اشکذر منتشر شده می توان علی الحساب به نشریاتی نظیر «نصر اشکذر، ارمغان اشکذر، ساباط ، سگال، خیمه، فرائض، فطرس، پیام رضوان و رستاق یزد و ...» اشاره کرد که در آن ها تنها «ارمغان اشکذر» با انتشار 33 شماره بالاترین میزان انتشار را به خود اختصاص داده است.

این سابقه نه چندان درخشان اگرچه در برهه ای از زمان توانسته جرعه ای از عطش مطبوعاتی مردم بکاهد، اما در بازه زمانی بلند مدت به اهدافی که در ابتدا برایشان ترسیم شده نرسیدنند و پس از چند شماره فاتحه هاش خوانده شد.

مرور سیر مطبوعاتی اشکذر این مهم را به مسئولان کوشزد می کند که در هیچ زمانی رسانه جای پای ثابتی در میان مردم شهرستان نداشته است. بدون شک قرار گرفتن روزنامه های صبح کشور در دکه های روزنامه فروشی اشکذر می­تواند سطح سواد رسانه ای مردم را بالابرده و جای خالی نشریات محلی را تا حد زیادی پر کند.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 1.0 stars out of 5.