Skip to Content

"سخاوی" زندانی سیاسی زمان پهلوی در مصاحبه با نسیم صادق:


سخاوی با اشاره به ترویج این فساد دربار شاه در جامعه و متن مردم گفت: آمار و ارقام مربوط به اماکن فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کاباره ها و دانسینگها، تعداد معتادان مواد مخدر، میزان رشوه ها و پرونده های جرایم مختلف، نمونه ای از فساد اخلاقی در جامعه بود.

"مهدی سخاوی" از زندانیان سیاسی در بند رژیم پهلوی که چند سال قبل از انقلاب به دست نیروهای ساواک دستگیر و زندانی شده بود، در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق از حال و روزهای دوران انقلاب و زندگی مبارزاتیش برای ما سخن گفت.

سخاوی اهل رستاق که خود را یک طلبه ساده می داند؛ با اشاره به حوادث و اتفاقات سال 52 و 53 که آن زمان در شهر قم مشغول به تحصیل و برنامه های مبارزاتی خود بود، اظهار داشت: رساله امام خمینی (ره) آن زمان بدون نام توزیع میشد و ما این یادداشت ها و نوشته ها را به یزد ارسال و توزیع می کردیم.

وی به دستگیری خود توسط نیروهای ساواک یزد در 17 شهریور سال 52 در جریان یکی از برنامه های خود اشاره کرد و گفت: پس از دستگیری حدود 5 ماه در زندان یزد به سر بردم و سپس به تهران برای بررسی های بعدی منتقل شدم که این خود 5 ماه به طول انجامید.

بدون دادگاه زندانی شدم!

سخاوی با بیان اینکه پس از ده ماه زندانی شدن در دادگاه ارتش تبرئه شده بودم، گفت: با وجود تبرئه شدن، مجدد قرار بازداشت برای من صادر شد و بدون اینکه دادگاهی برگزار شود به زندان قصر منتقل شدم و هشت ماه در آنجا زندانی بودم.

وی در تشریح این اتفاق گفت: در راه زندان قصر از چند نفر از همراهیان خود مطلع شدم که شاه شخصا دستور داده بود که زندانیان حتی پس از تمام شدن دوران محکومیتشان آزاد نشوند و برای مدتی در زندان بمانند.

آزادی به شرط تبلیغ نکردن دین

سخاوی افزود: پس از زندان قصر من را برای مدت یک ماه در زندان اوین نگه داشتند و با گرفتن تعهد اینکه دیگر در خصوص دین و مسائل مربوط به ترویج و تبلیغ آن فعالیت نداشته باشم، بنده را در 21 اسفند 53 آزاد کردند.

وی در ادامه مردم ایران را مردمی متدین و مومن توصیف کرد و تصریح کرد: رژیم پهلوی در صدد زدودن دین از صحنه زندگی مردم بود و ازاین رو با برپایی جلسات درس و بحث، به خصوص از طریق سخنرانان برجسته به شدت مخالفت می کرد.

سخاوی با اشاره به فساد موجود در، دربار شاه و بی بند و باری نزدیکان شخص شاه گفت: فساد دربار نه تنها در چهاردیواری کاخ‌های پهلوی نماند، بلکه در تمام ارکان رژیم ریشه زد؛ نهادهای رژیم هر چه به دربار نزدیک‌تر بودند، بیشتر به مظهر فساد تبدیل می‌شدند و کم کم از درون می‌پوسیدند و ناگهان فرو می‌ریختند.

دربار شاه فساد را به جامعه تزریق می کردند

وی افزود: حتی لحظاتی که ملت ایران برای سرنگونی او در سرتاسر کشور بسیج شده بودند و در خیابان‌ها صدای رگبار و مرگ بر شاه در هم پیچیده بود او در بارگاه خویش بی‌اعتنا به واقعیت‌های بیرونی به عشق‌بازی مشغول بود.

سخاوی با اشاره به ترویج این فساد دربار شاه در جامعه و متن مردم گفت: آمار و ارقام مربوط به اماکن فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کاباره ها و دانسینگها، تعداد معتادان مواد مخدر، میزان رشوه ها و پرونده های جرایم مختلف، نمونه ای از فساد اخلاقی در جامعه بود.

 رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.