Skip to Contentهمین حضرات دیر نخواهد بود آن روزی که برای بزک کردن همین ترامپ هم تمام عیار وارد میدان شوند!

نسیم صادق، برخی‌ها به هر دری می‌زنند تا بگویند ترامپ نماد لیبرال دموکراسی نیست! در این رابطه گفتنی است:

1-به فرض محال همین طور باشد که آن‌ها می‌گویند؛ همین که این سیستم لیبرال دموکراسی اینقدر بی‌ در و پیکر است که به واسطه آن فردی با مختصات ترامپ در رأس ایالات متحده قرار می‌گیرد، خود نشانه‌ای از ناکارآمدی آن است.

2-همین حضراتی که امروز بر اثر شوک نمایش عریان واقعیت آمریکا به واسطه روی کار آمدن ترامپ، به تناقض‌گویی افتاده‌اند؛ دیر نخواهد بود آن روزی که برای بزک کردن همین ترامپ هم تمام عیار وارد میدان شوند!
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.