Skip to Content

به سوی فرزند بیشتر(15)؛


خدا بگم چی کار کنه آن‌هایی را که در این بیست سال، مردم را از بچه آوردن ترساندند و متأسفانه به هدف نامقدسشان هم رسیدند و تبلیغاتشان به حدّی گسترده و حساب شده بود که حتی در قشر روحانیّت نیز تأثیر گذاشته است.

نسیم صادق به نقل از یزد آوا، با یکی از طلبه‌هایی که شاغل هم هست، نشسته بودیم که صحبت از بچه شد، پرسیدم چند تا بچه داری؟
گفت: یکی!

گفتم: چند سالشه؟ 
گفت: سه سالش. 
گفتم: مگه نشنیدی آقا چه فرمودند؟ کم کم برو توی نخ دومی. 
با لحن خاصی گفت: بابا، بچه درد سر داره!
تعجب کردم. اون هم از یک طلبه که حقوقش حداقل دوبرابر من است.
گفتم: مخالفان کثرت جمعیت هم با تک فرزندی موافق نیستند. چون ظلم در حق بچه است که داداش و خواهر نداشته باشد. پدر و مادر که همیشه وقت و حوصله‌ی صحبت و بازی با بچه رو ندارند. بچه بعد از چند سال نیاز به یک همبازی و هم صحبت دارد. خجالت نمی‌کشی یک بچه داری و می نالی؟

خدا بگم چی کار کنه آن‌هایی را که در این بیست سال، مردم را از بچه آوردن ترساندند و متأسفانه به هدف نا مقدسشان هم رسیدند و تبلیغاتشان به حدّی گسترده و حساب شده بود که حتی در قشر روحانیّت نیز تأثیر گذاشته است.

طلبه‌ای که باید روحیه‌ی توکل را در مردم تزریق کند، خودش از بچه‌ی دوم می‌ترسد!

محمد مسلم وافی

انتهای پیام/ع
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.