Skip to Content

رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر در مصاحبه با نسیم صادق خبر داد


رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر با اعلام این خبر افزود: یکی از درخواست های مطرح شده از سوی مردم شهرستان در نشستی که با "جوکار" نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، بحث توقف قطار های سریع السیر در ایستگاه راه آهن اشکذر بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، از توقف قطار های سریع السیر یزد به تهران و بالعکس در ایستگاه راه آهن نظرآباد اشکذر خبر داد.

«علی اکبر کاظمی» رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر با اعلام این خبر افزود: یکی از درخواست های مطرح شده از سوی مردم شهرستان در نشستی که با "جوکار" نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، بحث توقف قطار های سریع السیر در ایستگاه راه آهن نظر آباد اشکذر بود.

وی افزود: طی پیگیری های انجام شده از طرف شورای شهر و فرمانداری اشکذر این قطارها به صورت آزمایشی به مدت دوماه در ایستگاه مذکور توقف می کنند و در صورت وجود تعداد قابل توجهی از مسافران این روند ادامه خواهد یافت.

 گفتنی است قطارهای سریع السیر هم اکنون در ایستگاهها میبد و اردکان توقف دارند.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.