Skip to Content

بخشدار اشکذر


بخشدار اشکذر با بیان اینکه جای خالی پرورش در نظام آموزشی حس می شود گفت: در برنامه درسی تربیت معلم باید سبک زندگی اسلامی سالم و بانشاط در نظر گرفته شود چرا که مدرسه کانونی برای توسعه تعلیم و تربیت است.

به گزارش خبرنگار نسیم صادق، بخشدار اشکذر در نشست ماهانه شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با اشاره به نقش پرورش دانش آموزان و تاثیر آن در کاهش مشکلات آینده این قشر از جامعه اظهار داشت: متاسفانه به مقوله پرورش در نظام آموزشی آنطور که باید اهمیت داده نمی شود.

"اشرف" بخشدار اشکذر با بیان اینکه پرورش دینی و اخلاقی دانش آموزان و تاثیر مثبت آن در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان ضروری است، گفت: این که به کسب چند رتبه برتر در پایان هر سال تحصیلی اکتفا کنیم کافی نیست و رتبه برتر ملاک و معیار خوبی برای سنجش آموزش و پرورش صحیح نمی باشد.

بخشدار اشکذر ادامه داد: رفتار مربیان باید بگونه ای باشد که به پرورش دانش آموزان همانند کسب رتبه برتر ان ها اهمیت دهند.

وی افزود: چنان‌چه کودکان و نوجوانان از سلامت روان در حد مطلوب برخوردار باشند، نسل و جامعه‌ای سالم رقم می‌خورد و بی‌تردید نقش آموزش و پرورش و مدارس در این میان غیرقابل انکار است.

اشرف با بیان اینکه جای خالی پرورش در نظام آموزشی حس می شود گفت: در برنامه درسی تربیت معلم باید سبک زندگی اسلامی سالم و بانشاط در نظر گرفته شود چرا که مدرسه کانونی برای توسعه تعلیم و تربیت است.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.