Skip to Content

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در مصاحبه با نسیم صادق خبر داد:


رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به ذخیره سازی بیش از سه هزار و سیصد تن مرغ منجمد در استان یزد گفت: مردم می توانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی مرغ را با قیمت پنج هزار و 500 تومان خریداری کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، از توزیع مرغ منجمد با قیمت پنج هزار و 500 تومان در بازار خبر داد.

"سید جمال سجادی پور" رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به ذخیره سازی بیش از سه هزار و سیصد تن مرغ منجمد در استان یزد گفت: مردم می توانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی مرغ را با قیمت پنج هزار و 500 تومان خریداری کنند.

وی افزود: فروشگاه ها و شرکت های تعاونی می توانند با معرفی اصناف مرغ را با قیمت اعلام شده تهیه و با قیمت شش هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند.

ساجدی درپایان از مردم  خواست تا با خرید مرغ منجمد که با کیفیت مناسب و سایزبندی جمع آوری شده، به کنترل بازار کمک کنند.
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.