Skip to Content

تدبیرمسئولین و نشانه های امید در جامعه؛


تفاوت بازار امسال با سال های گذشته در این است که ازبرکت تدابیر ویژه؛ دولت تدبیر و امید روح امید در بین مردم جاری شده و بازارها مملو از جمعیتی است که تنها برای تماشا آمدند و گه گاهی با سوال از قیمت های اجناس (به علت کاهش نرخ تورم) پشیمان و نادم از پرسش خود راهی منازلشان می شوند.
تدبیرمسئولین و نشانه های امید در جامعه؛

به گزارش نسیم صادق به نقل ار  یزد امـــــروز؛ تنها سی ویک روز دیگر تا عید باستانی نوروز باقیست؛ هرساله با نزدیک شدن بهار بازارها مملو از جمعیتی می شود که برای خرید لباس، کفش و....... در تکاپو هستند.

 تفاوت بازار امسال با سال های گذشته در این است که ازبرکت تدابیر ویژه؛ دولت تدبیر و امید روح  امید در بین مردم جاری شده و بازارها مملو از جمعیتی است که تنها برای تماشا آمدند و گه گاهی با سوال از قیمت های اجناس (به علت کاهش نرخ تورم) پشیمان و نادم از پرسش خود راهی منازلشان می شوند.

فیلم زیر گویای این ماجرا است

برای دانلـــــــــــــود کلیک کنید

Loading the player...

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.