Skip to Content

"دکتر دهقان اشکذری" از اساتید دانشگاه در مصاحبه با نسیم صادق:


"دکتر دهقان اشکذری" از اساتید دانشگاه در پاسخ به این سوال که مخاطب نامه رهبری صرف جوانان اروپایی هستند، تصریح کرد: قطعا به مناسبت اتفاقات اروپا و امریکا در این نامه این گروه از جوانان را مورد خطاب قرار می دهد ولی مخاطب آن همه جوانان آزاده و غیور جهان هستند.

"دکتر محمد رضا دهقان اشکذری" از اساتید دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، در بررسی ابعاد پیام نامه رهبری انقلاب اسلامی به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی، رسالت اصلی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران را آشنایی ملت های دنیا با اسلام ناب محمدی دانست و اظهار داشت: صدور انقلاب به معنای صدور مدل جدید مدیریت در جهان است که پیام مقام معظم رهبری، تبلیغ بسیار موثری در این حوزه است.

این استاد دانشگاه افزود: جوانان دنیا امروز بواسطه حذف خدا از کلیه امور زندگی در دنیای ماتریالیستی، دچار بحران معنویت هستند و متاسفانه دچار عرفان های کاذب گشته اند و پیام ایشان چراغ راهی برای یافتن راهی نو در معنویت اسلامی است.

وی با بیان اینکه مفاهیم متعدد و پرمحتوایی از پیام قابل استخراج است، گفت:  در دوره ای که جنگ تمام عیار رسانه ای با ابزارهای بسیار پیچیده و سریع در حال مبارزه با اسلام به شیوه ای نوین است و از طرفی اسلام ناب و اصیل در مهجوریت کامل می باشد این پیام، جوانان را به حضور قرآن رهنمون می سازد.

دکتر دهقان ادامه داد: از طرفی این پیام نشان می دهد که مقام معظم رهبری به فطرت پاک جوانان عالم ایمان دارند و آنها را مستقل از دولتهای دست نشانده و مستکبر دانسته و برای رهایی انسانها به انها دل بسته اند و قطعا این می تواند جهشی دوباره در بیداری جوانان غربی ایجاد نماید.

وی در پاسخ به این سوال که مخاطب نامه رهبری صرف جوانان اروپایی هستند، تصریح کرد: قطعا به مناسبت اتفاقات اروپا و امریکا در این نامه این گروه از جوانان را مورد خطاب قرار می دهد ولی مخاطب آن همه جوانان آزاده و غیور جهان هستند. 

وی افزود: البته این نکته ظریف وجود دارد که این دو قاره امروز دچار بحران بیشتری در حوزه های فرهنگی و مدیریتی هستند و لذا عطش و قابلیت بیشتری برای مطالبه حرف حق دارند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام رهبری در انتشار نامه و دعوت جوانان اروپایی واکنشی در برابر کم کاری مسئولان فرهنگی نیست، گفت: دلیل اصلی صدور پیام، شاید این امر نباشد ولی قطعا هشداری جدی به مسئولین فرهنگی در همه سطوح کشور از این جهت می باشد که هر کس در هر جایگاهی وظیفه دارد تا با استفاده از ابزارهایی که صرفا تهدید تلقی می شود، فرصت مطلوب را بیابد و حرکتی در جهت خنثی کردن تاثیرات جنگ نرم دشمن داشته باشد.
رای شما
میانگین (4 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.