Skip to Content

روز چهارشنبه


فرماندارصدوق در این نشت اظهار داشت: كاهش فقر و تقليل نابرابري اقتصادي همواره از اهداف برنامه هاي توسعه‌اي بوده و در اصل سوم قانون اساسي نيز برآن تأكيدي ويژه شده است.

 فرماندارصدوق در نشست مجمع عمومي عادي سهام عدالت اين شهرستان اظهار داشت: كاهش فقر و تقليل نابرابري اقتصادي همواره از اهداف برنامه هاي توسعه‌اي بوده و در اصل سوم قانون اساسي نيز برآن تأكيدي ويژه شده است.

فرماندار صدوق تصريح كرد: دولت نهم به منظور رسيدن به توزيع درآمد متعادل‌تر در اقتصاد و همچنين انجام خصوصي سازي در اقتصاد توزيع سهام عدالت در بين اقشار كم درآمد را در دستور كار خود قرارداد.

وي افزود: مهمترين هدف طرح واگذاري سهام عدالت راهكاري براي بسط عدالت و توزيع عادلانه تر ثروت و درآمد و كاهش فاصله طبقاتي در جامعه مي‌باشد.

انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل،  تصويب طرازنامه مالي و پيش بيني بودجه سال 1391 از مهمترين موارد دستور كار اين نشست بود.

شهرستان صدوق بيش از 32هزار نفر جمعيت دارد كه تعداد 20069 نفر تاكنون در اين شهرستان سهام عدالت دريافت كرده اند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.