Skip to Content

شهردار اشکذر در مصاحبه با نسیم صادق خبرداد


شهردار اشکذر در مصاحبه با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله برای شهرک صنعتی نیکو اشکذر مشکل آب و برق و گاز بود اظهار داشت: به منظور انجام پروژه آب رسانی، برق و گاز به این شهرک صنعتی هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال صرف شده است.

شهردار اشکذر در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله برای شهرک صنعتی نیکو اشکذر مشکل آب و برق و گاز بود اظهار داشت: به منظور انجام پروژه آب رسانی، برق و گاز به این شهرک صنعتی هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال صرف شده است.

"سلمانی" شهردار اشکذر با اشاره به فعالیت بیش از 70 واحد صنعتی در این شهرک صنعتی گفت: توسعه و گسترش فعالیت های این شهرک از جمله اهداف شهرداری است.

وی در این خصوص توضیح داد: برنامه ما این است تا با توسعه امکانات شهرک صنعتی نیکو اشکذر صنایع بیشتری را به سمت این شهرک جذب و از عوارض آن برای توسعه عمرانی اشکذر استفاده کنیم.

سلمانی تمرکز شهرداری اشکذر را بر توسعه زیرساخت های شهرک صنعتی نیکو عنوان کرد و افزود: توسعه و بهبود فضای شهرک صنعتی موجب رونق هرچه بیشتر شهرک و جذب دیگر واحد های صنعتی به این شهرک می شود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.