Skip to Content

به دلیل نداشتن پروانه کسب/


در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد مجوز، طرح شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب توسط اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ونیز اتاق اصناف در حال اجرا می باشد.

به گزارش نسیم صادق به نقل از روابط عمومی اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان اشکذر، پنج واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمپ شدند.

در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد مجوز، طرح شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب توسط اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ونیز اتاق اصناف در حال اجرا می باشد.


در همین راستا، اتاق اصناف شهرستان اسامی حدود ۴۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب را جهت توجیه، ارشاد و آگاه سازی متصدیان واحدها در محل و در نهایت صدور اخطار نهایی پلمپ، به اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان ارسال نموده است که طی ۳ مورد گشت مشترک  از ۱۵واحد صنفی بازدید و ۱۰واحد با اخطار ۱۰ روزه و  ۵ واحد نیز با توجه به اخطار های قبلی با پلمپ روبرو شد.

از این ۵ واحد سه واحد خواربار و لبنیات و یک واحد تولید مبلمان و یک واحد نیز فروش لوازم التحریر بودند.


طبق اظهارات مسئول اماکن نیروی انتظامی گشتهای مشترکهای بعدی تا پایان نیمه اول آذر ماه نیز بصورت برنامه زمانبندی شده و در روزهای مشخص با توجه به اخطارهای صادر شده انجام خواهد گرفت.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.