Skip to Content

بخشدار خضرآباد در مصاحبه با نسیم صادق خبر داد:


بخشدار خضرآباد با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص آب رسانی به این بخش گفت: طرح آب رسانی به این بخش در آینده نزدیک و از طریق منابع آبی چرخاب اشکذر صورت می پذیرد.

 بخشدار خضرآباد در مصاحبه با خبرنگار نسیم صادق، با اشاره به مشکلات متعدد مردم این بخش برای تامین آب شرب اظهار داشت: تنها دو قنات فعال در خضرآباد وجود دارد که این تعداد کم پاسخ گوی نیاز روزانه مردم نیست.

"میرزاخلیلی" بخشدار خضرآباد با بیان اینکه قنات ها جزو منابع ناپایدار محسوب می شوند؛ گفت: هم اکنون به روستاهای خضرآباد به صورت سیار آب رسانی انجام می شود که به لحاظ بهداشتی نیز دارای معایبی است.

وی با اشاره مصوبه سفر اول ریاست جمهوری دولت دهم مبنی بر آب رسانی به خضرآباد خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات آن سفر طرح آب رسانی به 9 شهر استان یزد بود که تاکنون تنها شهر خضرآباد از این نعمت بی بهره مانده است.

بخشدار خضرآباد با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص آب رسانی به این بخش گفت: طرح آب رسانی به این بخش در آینده نزدیک و از طریق منابع آبی چرخاب اشکذر صورت می پذیرد.

میرزاخلیلی قدرت آب رسانی این منبع آبی را 30 لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: کلنگ طرح آب رسانی به بخش خضرآباد در آینده نزدیک به زمین خواهد خورد.

 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.