Skip to Content

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اشکذر خبر داد


رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اشکذر گفت: یک خیر تهرانی در آستانه سال نو مبلغ 150 میلیون ریال به صورت نقدی به 100 نفر از افراد تحت پوشش میته امداد امام خمینی (ره) اشکذر هدیه کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اشکذر در گفت وگو با نسیم صادق، گفت: یک خیر تهرانی در آستانه سال نو مبلغ 150 میلیون ریال به صورت نقدی به 100 نفر از افراد تحت پوشش میته امداد امام خمینی (ره) اشکذر هدیه کرد.

"یداالله مروتی" با بیان این خبر افزود: مساعدت‌های موردی و موردی ویژه در جهت رفع مشکلات ضروری درمانی، معیشتی و... مددجویان پرداخت می‌شود تا به این طریق نیازهای اساسی آنان را رفع کنند. 

رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر، در پایان عنوان کرد: با توجه به شرایط زندگی مددجویان تحت حمایت، از تمامی افراد خیر و نوعدوست این شهرستان خواستاریم تا همچون سنوات گذشته در راستای دستگیری از ایتام و خانواده‌های مستمند یاریگر این نهاد مردمی باشند. 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.