Skip to Content

یادداشت


یادآوری و گرامیداشت حماسه جاودان 9 دی امسال بیش از هر سال دیگری برای این ملت اهمیت دارد. چرا که 9 دی اتمام حجت مردم با فتنه گرانی بود که در سال 88 پرده از شخصیت دوروی خود برداشتند و شمشیر را از روی برعلیه مردم و نظام و کشور کشیدند.

نسیم صادق، یادآوری و گرامیداشت حماسه جاودان 9 دی امسال بیش از هر سال دیگری برای این ملت اهمیت دارد. چرا که 9 دی اتمام حجت مردم با فتنه گرانی بود که در سال 88 پرده از شخصیت دوروی خود برداشتند و شمشیر را از روی برعلیه مردم و نظام و کشور کشیدند.

چند ماه دیگر انخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شود، در این سال های بعد از فتنه بسیاری سعی کردن تا با ماست مالی کردن اتفاقات گذشته و درست کردن حواشی بسیار خاطره مردم را از حوادث آن سال و عاملان آن شورش ها دست خوش تغییر کنند. اما  امسال مردم به سراغ کسانی خواهند رفت که امتحان خود را در این سال های بعد از فتنه پس داده اند.

رهبر انقلاب بارها در سخنان خود بر اهمیت تبعین فتنه و زوایای آن در بین آحاد ملت به خصوص دانشجویان و قشر جوان تاکید داشتند.این تاکید ناشی از ایجاد درک عمیق در بین ملت و بیداری و هوشیاری آنان در رویارویی با حوادث است. هرچه بصیرت و بینش جامعه در موجهه با فتنه ها بیشتر باشد، قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری آن ها در مقاطع حساس مناسب تر خواهد بود.

9 دی نشان داد که ملنت خارج از هرگونه جهت گیری سیاسی پای اعتقادات و آرمان های خود ایستاده اند و به فرصت طلبان و سودجویان اجازه نخواهند داد تا با بهانه های مختلف بتوانند کشور را طعمه دشمن کنند. مردم بصیر و انقلابی ایران با حضور در یوم الله 9 دی ماه سال 88 مهر تاییدی بر باطل بودن ادعای فتنه گران زدند و آب پاکی را بر دست کسانی ریختند که خواسته یا ناخواسته سبب بر هم خوردن اوضاع کشور و ایجاد زمینه برای سو استفاده دشمنان شدند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.